Svømmeprøve

Alle Medlemmer og gæster SKAL have svømmefærdigheder (>300m).

Der skal aflægges en svømmeprøve på 300 m hvert år.

INGEN prøve må være mere end et år gammel.

(vest må benyttes til prøven men der SKAL så altid bæres vest på vandet).

Langture kræver bevis for 300 m svømmeprøve hvert år!

Sculler og outrigger roning kræver bevis for 300 m svømmeprøve hvert år!

Havkajakroning kræver bevis for 600 m svømmeprøve  hvert år!

 Svømmehallens åbningstider.

 

Langture.

Uddrag af DFfR's Langtursreglement (Revideret marts 2009)

2. Enhver deltager i langture skal overfor klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun kan svømme mindst 300 m uden hvil og kan træde vande.

3. Desuden skal enhver deltager i langture overfor klubbens bestyrelse vise, at han/hun kan iføre sig en traditionel redningsvest i vandet.

Roere som for første gang bruger oppustelig redningsvest, skal prøve at iføre sig vesten på land og i båden, samt sætte sig ind i vestens brug og funktion.

 

Outriggermateriel.

Uddrag af Reglementer for Nordborg Roklubs (revideret maj 2012)

Har man det indeværende år ikke aflagt en svømmeprøve, skal der ros under opsyn og der må ikke roes længere end til E Gaf og der skal bæres svømmevest.

Er man friroert i outrigger, og har man i det indværende år aflagt en svømmeprøve, kan der gives tilladelse til at ro uden opsyn, og til at ro til en linje Lynge/Hardeshøj/Lønsemade mm.

 

Havkajak.

Uddrag af Reglementer for Nordborg Roklubs (revideret maj 2012)  Jfr. DKF krav.

For at kunne deltage i kajakroning må ethvert medlem overfor bestyrelsen have afgivet en skriftlig erklæring om at være i besiddelse af svømmefærdighed og skal endvidere, når det er muligt, aflægge prøve for den af bestyrelsen udpegede svømmekontrollant på at kunne svømme 600 meter uden hvil, flyde og træde vande.

Ingen svømmeprøve må være mere end et år gammel.

Svømmeprøve 300 mtr. 2014

Allan Juel
Anette Jessen
Anne Crawack
Charlotte Hamann Grøn
Else Jensen
Elvind Christensen
Esther Espersen
Finn Møller
Jan Philipsen
Jenni Kjær
Kirsten E. Meulengracht
Lissi Kjær Sadolin
Marianne F Rasmussen
Niklas Pedersen
Med vest
Per Zacho
Povl Erik Petersen
Med vest
Sabrina Andersen
Erlæring
Camilla Lyck Crawack
Tessa Møller

Svømmeprøve 600 mtr. 2014

Ane Østergaard
Bente Pfeffer
Charlotte Jervelund
Christian Christensen
Eva Lund
Gitte Hønholt Kjærgaard
Hanne Sørensen
Hans J F Rasmussen
Kirsten Rasmussen
Lene Nørulf
Lone Østergaard
Louise N. Duus
Mads Madsen
Marie Fynholt Erhardsen
Mark Wolff Jervelund
Mette Engkær Harregaard
Peter Gravesen
Erklæring
Rikke Laustsen
Rikke Nørulf
Rolf Nørulf
Torben Jacobsen
Tove Madsen
Tove Villumsen
Ro' motion er go' motion hele året for hele familien - vær medlem i Nordborg Roklub. * * * * * Der er også plads til jer.